Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

 

İNTERNET MAĞAZA MÜŞTERİSİ

 

AYDINLATMA METNİ

Biz, metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sportive Spor Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi olarak (“Sportive”, “Şirket”), hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Ad, soyadı,doğum tarihi,cinsiyet İletişim Verisi E-posta adresi, cep telefonu numarası, adres Websitesi/Uygulama Kullanım Verileri IP adresi Görsel ve İşitsel Veri Ses kaydı Müşteri İşlem Verisi Ürün sipariş kodu, sipariş bilgisi, alışveriş bilgisi (alıveriş tarihi, zamanı, ödeme şekli), ticari elektronik İleti durumu Pazarlama Verisi Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kayıt ve davranışsal veriler, İşlem Güvenliği Bilgisi Ip adresi, log kayıtları, gizlenmiş şekilde parola bilgileri, cihaz token marka ve model bilgisi, işletim sistemi versiyonu ve tarayıcı bilgisi

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

 

 • Kişisel verilerinizi; sportive.com.tr internet sitemiz üzerinden üye olarak veya üye olmadan alışveriş yapmanız sırasında verdiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi ve bu kanallar üzerinden işlem yapmanız, sitemiz üzerindeki her türlü alışveriş, ödeme, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt, davranışsal hareket ve işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, çağrı merkezimizi aramanız suretiyle otomatik yöntemlerle,

 • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz, internet sitemize üye olmanız veya üye olmadan işlem yapmanız ya da üye olmaksızın sosyal medya kanalıyla üyelik hesabınıza giriş yapmayı tercih etmeniz halinde ilgili sosyal medya kanalı tarafından kişisel verilerinizin Sportive ile paylaşılması ile elektronik olarak otomatik yöntemlerle,

 • Hepsiburada, Trendyol, Morhipo gibi platformlar veya arama motorları üzerinden iletmeniz halinde otomatik yöntemlerle,

 • Resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, iade/inceleme süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evraklara kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle,

 • Satın aldığınız ürünleri incelemeye göndermek üzere Şirketimize teslim ettiğinizde incelemenin sonucu hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla iletişim bilgilerinizi yazılı olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz.

Kişisel Verilerinizi;

 

 • Site üyeliğinin kurulması ve üyelik sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile satış ve satış sonrası destek süreçlerine ilişkin olarak “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine;

 • Pazarlama, kampanya, profilleme, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin olarak ise vereceğiniz “açık rıza” hukuki sebebine;

 • Ticari İletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza” hukuki sebebine, 

 • Sportive kart, Site üyeliği ve kullanımına ilişkin şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, operasyonel süreçlere (stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları) ilişkin çalışmalar ve müşteri ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine,

 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine,

 • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, hukuki sebebine dayanarak topluyoruz ve işliyoruz.

 • İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, (i) göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi (ret) yaparak ilgili ticari iletişimi durdurabilir ve/veya (ii) Site üyeliği veya Sportive kart üyeliğine dair açık rızanızı geri çekerek ilgili üyeliğinizi sonlandırabilir, böylelikle açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz ve bizimle paylaşabileceğiniz diğer kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 

Sizinle kuracağımız satıcı-müşteri ilişkisini yürütebilmek için, özellikle;

 

 • Üyelik sözleşmenizin ve mesafeli satış sözleşmenizin kurulması ve ifası,

 • İnternet sitesine üye olmanız durumunda, üyeliğin sağlanması

 • Üye olsanız da olmasınız da ürün siparişi vermenizin sağlanması,

 • Satışın gerçekleştirilmesi

 • Ürünlerin sizlere zamanında ve tam olarak tesliminin sağlanması

 

İlgili mevzuat çerçevesinde yapmakla yükümlü olduğumuz bazı süreçleri yerine getirmek için, özellikle;

 

 • Satın aldığınız ürüne yönelik fatura hazırlanması,

 • Fatura bilgilerinin yasal zorunluluk çerçevesinde saklanması


Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için;

 

 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

 • Ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi

 • Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması

 • Rızanız olması halinde kampanya ve bildirimlerin sizlere bildirilmesi

 • Yukarıda sayılan hizmetlerimizin gerçekleştirilebilmesi ve satış sonrası iade, değişiklik gibi taleplerinize ve şikayetlerinize cevap verebilmek adına kişisel verilerinizin güvenli bir veri tabanında muhafazasının sağlanması

 

Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 

 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

 • İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

 • Siz müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması

 • Siteyi ziyaret eden kişilerin ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerinin temin edilmesi; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterilebilmesi ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunulabilmesi maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn. Çerez/Cookie) site içerisindeki internet hareketlerinin kaydedilmesi (Şirketin yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar internet sitesindeki “Çerez Politikası” metni içerisinde yer almaktadır.)

 

Hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanabilmek için, özellikle;

 

 • Tüketici şikayetlerinin yönetiminin sağlanması

 

Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar süre için işlemekteyiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılabilmektedir. Örneğin;

 

 • İnternet sitesi hizmetini verebilmemiz adına internet sitesi servis sağlayıcımıza aktarılmaktadır.

 • Mail ve SMS gönderim listemizde yer almanız halinde toplu SMS ve elektronik ileti gönderen firmalara yalnız söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan verileriniz aktarılabilmektedir.
 • Ödemenizi banka/kredi kartı ile yapmanız halinde kredi/banka kartı bilgileriniz, Sportive tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu,vb hizmeti sağlayan 3.kişilere aktarılmaktadır.

 • Teknik desteğe ihtiyacımız olması halinde destek aldığımız firmaların zaman zaman sistemlerimize erişebilmesi gerekebilmektedir bu kapsamda ilgili sistemlerdeki verileriniz söz konusu firmalar için erişilebilir durumda olabilir. Ancak bu firmaların kişisel verilerinizi kullanmamaları için gerekli önlemleri almaktayız.

 • ERP hizmeti satın aldığımız hizmet sağlayıcılarımız ile e-fatura-e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcılarımız ile paylaşılmaktadır.

 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işlemeye ilişkin ödeme kuruluşlarına aktarmaktayız.

 • İnternet sitesi ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında tedarikçilerimize aktarmaktayız.

 • Satış sonrası destek hizmetlerini verebilmek, talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek için Çağrı Merkezi hizmeti veren iş ortağımıza aktarmaktayız.

 • Gerekli olması halinde hukuki ve mali danışmanlık hizmeti veren firmalara aktarılmaktadır.

 • Depolama ve sevkiyat süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi için anlaşmalı olduğumuz depolama firmasıyla paylaşılmaktadır.-

 • Sizinle olan satıcı-müşteri ilişki çerçevesinde talep ettiğiniz ürünleri gönderebilmek için kargo şirketleri ile ilgili kişisel verilerinizi paylaşmaktayız.

 

Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımız ile ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı, Tüketici Hakem Heyeti kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlar ile paylaşılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 

Adınız, soyadınız, doğrum tarihi, cinsiyet,cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, adres bilginiz, sipariş bilgileriniz,ödeme bilgileriniz, log kayıtları, cihaz token marka ve model bilgisi, işletim sistemi versiyonu ve tarayıcı bilgisi , Ticari Elektronik ileti durumu bilgileriniz, anket verileri, kayıt ve davranışlar verileri ,çerez verileriniz, sportive.com.tr web sitemizin alt yapı ve sunucu hizmeti aldığımız yurt içindeki hizmet sağlayıcımızın sunucularının yurt dışında olması sebebiyle yurt dışına aktarılmaktadır.

Ayrıca Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla kişisel verileriniz veri tabanları yurt dışında bulunan Microsoft Office uygulamaları, bulut çözümleri ve yedekleme sistemlerine aktarılmaktadır.

HAKLARINIZ

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

 

haklarına sahipsiniz.

 

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

 

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

 

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sportive Spor Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi (“Sportive”)

Mersis No: 0849029692100022

İletişim linki: https://www.sportive.com.tr/bize-ulasin/

Adres: Suadiye, Ayşeçavuş Cd No:3 34740 Kadıköy/İstanbul

E-posta: destek@sportive.com.tr

Kep : sportive@hs03.kep.tr

Başvurunuzu dilerseniz “ Veri Sahibi Başvuru Formunu” kullanarak yapabilirsiniz.