Üyelik Sözleşmesi


Biz, Sportive Spor Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi olarak (“Şirket”),

hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek

amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.


• duruma göre aşağıda belirttiğimiz şekilde bizimle paylaşmış olduğunuz

kişisel verilerinizin, 


• hizmet sunumuna dair olan hizmet alımı ilişkimiz kapsamında;​• işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı,sınırlı

ve ölçülü şekilde,• paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz

şekilde en güncel halini koruyarak,• kaydedileceğini,depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden

düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan

kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda,yurtiçi veya

yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını,

devredileceğini,sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde

işleyeceğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?​Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu

olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:


• Kimlik Verisi• Nüfus cüzdanı bilgileri (Ad, soyadı, TCKN, baba adı, ana adı,doğum yeri,

doğum tarihi, medeni hali, kayıtlıolduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile

sıra no- sıra no), cinsiyet

• İletişim Verisi


• Adres, telefon, e-posta adresi, cep telefonu numarası


• Finansal Veri• Fatura bilgileri, kredi kartı bilgileri, banka bilgileri, sadakat kart ile

yapılan harcamalar


• Özel Nitelikli Kişisel Veri


• Nüfus cüzdanı fotokopisinde yer alan kan grubu ve din bilgisi


• Websitesi/Uygulama Kullanım Verileri


• IP adresi


• Görsel ve İşitsel Veri• Kamera kayıtları, nüfus cüzdanı fotokopisinde yer alan fotoğraf, ses kaydı


• Çalışma Verisi


• Vergi dairesi, vergi numarası, vergi levhası, unvan, faaliyet raporları


• Diğer


• Ürün sipariş kodu/ bilgileri/sipariş bilgileri


KİŞİSELVERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?Sportive ile imzalayacağınız üyelik sözleşmesi, Sadakat Kart Üyelik

Sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve mağazamızdan ürün satınalmanız

halinde Sportive ile aranızda kurulacak satış sözleşmesine ilişkin olarak

sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması,ilgili

kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki

yükümlülüğün yerine getirilmesi ve ticari iletişim veya lokasyon verilerinizin

işlenmesi için açık rıza vermeniz halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı

olarak;


• Mağazalarımızı ziyaret etmeniz halinde kayıt yapan CCTV sistemi aracılığıyla
CCTV görüntünüzü otomatik yöntemlerle,Mağazalarımızdan veya Site üzerinden
yaptığınız alışverişlere ilişkin bilgilerin Sportive ‘in sistemine
kaydedilmesi yoluyla otomatik yöntemlerle,​

• Mağazalarda sözlü olarak satış danışmanlar beyan ettiğiniz bilgilerin bu
kişilercesistemlerimize kaydedilmesi suretiyle otomatik yöntemlerle ,​​• Mağaza, Site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem,
anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi
suretiyle otomatik yöntemlerle​

• iş ortaklarımızın internet sitelerinden Site’ye yapılan yönlendirme
işleminin kaydedilmesi, çağrı merkezi, Site, e-posta adreslerimiz, sosyal
medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime
geçilmesi sırasında Şirketimize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin
kaydedilmesi, çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi suretiyle
otomatik yöntemlerle ,​

• Satın aldığınız ürünleri incelemeye göndermek üzere Şirketimize teslim
ettiğinizde incelemenin sonucu hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla iletişim
bilgilerinizi yazılı olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ,​

•  sportive.com.tr Site’yi, mobil aplikasyonlarımızı veya online
platformlarımızı ziyaret etmeniz,Site, mobil uygulama veya online platformlar
üzerinden Site’ye üye olmanız veya üye olarak ya da üye olmadan bunlar
üzerinde işlem yapmanız halinde ya da üye olmaksızın sosyal medya ve Google
hesapları kanalıyla üyelik hesabınıza giriş yapmayı tercih etmeniz halinde
ilgili sosyal medya kanalı ve Google tarafından kişisel verilerinizin Sportive
ile paylaşılması ile elektronik olarak otomatik yöntemlerle,​

​•  N11, Hepsiburada , Gittigidiyor , Trendyol, Morhipo gibi platformlar
veya arama motorları üzerinden iletmeniz yoluyla otomatik yöntemlerle ,•Sportive ; Genel Müdürlük, mağazalar, Site, sosyal medya kanalları,
uygulamalar, e-mail, telefon veya çağrı merkezi aracılığıyla yapacağınız
yaptığınız her türlü talep ve şikayetler aracılığıyla otomatik veya otomatik
olmayan yöntemlerle,​

​•Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve
tebligatlar vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.


KİŞİSELVERİLERİNİZİHANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?Yukarıda belirttiğimiz ve bizimle paylaşabileceğiniz diğer kişisel

verilerinizi, aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz: Sizinle kuracağımız

satıcı-müşteri ilişkisini yürütebilmek için, özellikle;


• Sadakat kart başvurusu yapmanız halinde bu sürecin yürütülmesi ve adınıza

kart çıkartılması• Sadakat kart sahibi olduğunuz takdirde sahip olacağınız haklarınızın ve

avantajlarınızın kullandırılması


• İnternet sitesine üye olmanızın sağlanması


• Üye olsanız da olmasanız da ürün siparişi vermenizin sağlanması


• Okul, spor kulübü ve şirketlere ürün satışı gerçekleştirilmesi• Perakende satış yapan bayilere, kurum ve kuruluşlara ürün satışı

gerçekleştirilmesi


• Ürünlerin sizlere zamanında ve tam olarak tesliminin sağlanması


• Satış işlemlerinin takip edilmesi,• Firmalara ödeme yapılması, İlgili mevzuat çerçevesinde yapmakla yükümlü

olduğumuz bazı süreçleri yerine getirmek için, özellikle,


• Fatura oluşturulması ve gider pusulası evrakı hazırlanması


• Fatura bilgilerinin yasal zorunluluk çerçevesinde saklanması• Çek, senet tahsilatlarının gerçekleştirilmesi ve ilgili banka işlemlerinin

yapılması,


• Kredi kartı ile tahsilat yapılabilmesi,• Cari kart açılışı yapılması, Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine

getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma

faaliyetlerini yerine getirebilmek için


• Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve

gerçekleştirilmesi• Rızanız olması halinde, alışveriş tercih ve geçmişlerinizi değerlendirilerek

sizlere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda sizlere ticari elektronik

ileti gönderilmesi


• Sizlere sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya

arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni,

kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,

tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması,


• Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin

programlanması ve takibi• Yukarıda sayılan hizmetlerimizin gerçekleştirilebilmesi ve satış sonrası

iade, değişiklik gibi taleplerinize ve şikayetlerinize cevap verebilmek adına

kişisel verilerinizin güvenli bir veri tabanında muhafazasının sağlanması


• Sadakat kart çerçevesinde müşterilerimizin bizimle paylaştığı kişisel

verileri dahil birçok verinin CRM uygulamasına kaydedilerek bu verilerin

muhafazasının sağlanması, bu doğrultuda müşterilerimize uygun fırsat ve

kampanyalar hazırlanması ve Müşteri memnuniyetinin sağlanması


• Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması

amacıyla, özellikle;


• Mağazalarda güvenliğin sağlanması• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimiz

ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini• Mağazalarımız ve şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması,

bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi• Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,

ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması• İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerimizin ve

prosedürlerinin yürütülebilmesi


• Şirketimizin günlük nakit akışının yönetilmesi,


Hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanabilmek için, özellikle;


Tüketici şikayetlerinin yönetiminin sağlanmasıKişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için

gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar süre

için işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASIKişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için

o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına

aktarılabilmektedir. Örneğin;


• Mail ve SMS gönderim listemizde yer almanız halinde toplu SMS ve elektronik

ileti gönderen firmalara yalnız söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için

gerekli olan verileriniz aktarılabilmektedir.


• Tahsilata ilişkin işlemlerin ve sürecin gerçekleşmesi amacıyla entegre

tahsilat uygulamasının sunucularına aktarılmaktadır.• Sizinle olan satıcı-müşteri ilişki çerçevesinde talep ettiğiniz ürünü

gönderebilmek için kargo şirketleri ile yalnız adınız-soyadınız ve adresiniz

gibi ilgili kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz.


• Teknik desteğe ihtiyacımız olması halinde destek aldığımız firmaların zaman

zaman sistemlerimize erişebilmesi gerekebilmektedir ve böylece ilgili

sistemlerdeki verileriniz söz konusu firmalar için erişilebilir durumda

olabilir. Ancak bu firmaların kişisel verilerinizi kullanmamaları için gerekli

önlemleri almaktayız.


• İnternet sitesi hizmetini verebilmemiz adına internet sitesi servis

sağlayıcımıza aktarılmaktadır.• Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bankalara aktarılmaktadır.• Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi

amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz

ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarıyla,


• Site ve Mobil Uygulama ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler

kapsamında iş ortaklarımızla,• Depolama ve sevkiyat süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi için anlaşmalı

olduğumuz depolama firmasıyla paylaşılmaktadır.Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımız ile ve hukuka ve

usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı, Tüketici Hakem Heyeti kararı veya

delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde

ilgili kurumlar ile paylaşabiliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASIAdınız, soyadınız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, cinsiyetiniz,

doğum tarihiniz ve yaşadığınız il/ilçe bilgileri ve sadakat kartınız ile

yapılan harcamalar sadakat kartınızın oluşturulması ve yönetimi amacıyla veri

tabanı yurtdışında bulunan yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde

yer alan CRM uygulamasına girilmek suretiyle yurt dışına aktarılmaktadır.

Ayrıca Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması

amacıyla kişisel verileriniz veri tabanları yeterli koruması olan veya olmayan

ülkelerde bulunan Microsoft Office uygulamaları, bulut çözümleri ve yedekleme

sistemlerine aktarılabilmektedir. Yurt dışı ithalat alımlarında, sizin seçmiş

olduğunuz yurt dışındaki bankalara veri aktarımı gerçekleştirilebilmektedir.

Yurt içindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurt dışında olması nedeniyle

yurtdışı ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz, rızanız olması

halinde veri tabanları yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan

toplu elektronik ileti gönderimi firmasına aktarılabilecektir.

HAKLARINIZKVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla,

kişisel verileriniz ile ilgili;• Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer

işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığı öğrenmek,• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere

aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve

verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların

bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.Kişisel verilerinizin KVKK

madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini

(silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep

edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3.

kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep

edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi

yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca

değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz

ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik

sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu

sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin

kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın

giderilmesini talep edebilirsiniz.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin

niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Ancak, işleminŞirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel

Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin

internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya

kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya

da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta

adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket

tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece

haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj

gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan

e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı

başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait

olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ


Sportive Spor Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi (“Sportive”)


Mersis No: 0849029692100022


İletişim linki: https://www.sportive.com.tr/iletisim


Adres: Sportive Genel Müdürlük


Suadiye, Ayşeçavuş Cd No:3 34740 Kadıköy/İstanbul


Kep : sportive@hs03.kep.trBaşvurunuzu dilerseniz

Veri Sahibi Başvuru Formunu

kullanarak yapabilirsiniz.