{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
K A M P A N Y A L A R +
Menü

Satış Sözleşmesi

İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) gereği internet ve sair iletişim araçları üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, bu sözleşmede boşluk bulunan hallerde Yönetmelik hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır​

MADDE 1- TARAFLAR


1.1. SATICI:

Ünvan : SPORTIVE SPOR MALZEMELERİ TİCARET AŞ (Sportive.com.tr)

Adres : Namık Kemal Mah. Adile Naşit Bulvarı No:32 Sportive İş Merkezi Zemin Kat Esenyurt/İstanbul

Telefon :

Faks :

E-Mail:

1.2 ALICI:

Adı, Soyadı : ..................................

Adres : ....................................

Telefon : ....................................

Faks: .................................... 

E-mail : .................................

T.C. Kimlik Numarası : ....................................

MADDE 2- KONU

Bu sözleşmenin konusu SATICI'nın www.sportive.com.tr adlı internet adresi üzerinden ya da sair iletişim araçları ile teşhir, ilan ve satışını yaptığı, nitelikleri ve satış fiyatı sözleşmede belirlenen ürünler ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin KorunmasıHakkındaki Kanun, ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN​

3.1: Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.​

3.2: Ödeme Şekli: Kredi Kartı ile odeme (harcama belgesi düzenlenmeksizin):

3.3: Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

Kredi kartınaİade Prosedürü:

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya bedelin ALICIya iadesine karar verilen durumlarda alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka geri ödemesini o kadar sayı da taksitle yapmaktadır.Satıcı (Sportive.com.tr) bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamalarınAlıcının kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICInin satış in iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapabilecektir. Satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatılan prosedür gereğinceAlıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Satıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder

3.4 Teslimat: Sözleşme konusu ürün, ALICI tarafından SATICIya siparişiniletildiği günden itibaren en geç otuz gün içinde olmak kaydıyla ve her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak site içinde belirtilen süreler dahilinde, ALICI veya gösterdiği adresteki

kişi/kuruluşa teslim edilir. Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI sorumlu tutulamaz. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1: Alıcı, bu sözleşmede bahsi geçen Satıcı’nın erişim bilgileri, Sözleşme konusu ürünün nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile teslimat ve ifaya ilişkin bilgiler, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması nedeniyle oluşabilecek ilave maliyetler, sözleşme konusu ve süresi, ürüne ilişkin taahhütlerin geçerlilik süresi, cayma hakkına ve bu hakkın kullanılmasına ilişkin bilgiler, fesih şartları, şikayet ve itiraz konularına ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve belirtilen ön bilgileri edindiğine dair gerekli teyidi verdiğini beyan eder.,

4.2: Sözleşme konusu ürünün teslimatı için Alıcı tarafından işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış ve satış bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SatıcınınSözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğü bulunmaz

4.3: ALICI; SATICI tarafından teşhir edilen ürünleri kendi özgür iradesi ile satin alimini yaptığını, SATICI web sitesi üzerinden alınan tüm urunlere ilişkin olarak gerekli her hangi bir aşamada, SATICI ile yukarıda bildirilen iletişim bilgilerinden bağlantıya geçilmek zorunda olduğunu kabul eder. Aksi takdirde ALICI’nin direk ilgili firmadan yapacağı değişiklik, iptal ve farklı bir urun alması durumlarında SATICI sorumluluk kabul etmez.

4.4: Sportive.com.tr Internet sitesi üzerinde yer alan tüm ürün bilgileri ve fiyatları tedarikçileri ile iletişim kurularak sürekli kontrol etmektedir. Ancak her türlü duruma karşın dizgi veya hesaplama hatalarından kaynaklanan durumlardan Satıcı sorumlu değildir.

4.5: Sportive.com.tr Internet sitesinde sattığı ürünleri müşterilerinin siparişlerine göre, kendi mağazaları ve depolarındaki stokları kullanarak, gerekli durumlarda da dış tedarikçiler vasıtasıyla sağlamaktadır. Tüm ürünler için stok durumları her gün güncellense de sipariş verilen bazı ürünler tedarikçi stoklarında tükenmiş olabilir. Böyle durumlarda Sportive.com.tr stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir ve siparişi bütün veya kısmi olarak iptal ederek, ALICI'ya telefon ya da e-posta ile bilgi vererek sipariş teslim edilmeyen ürün kadar tutarını ve bu tutar kadar kendisini borç altına sokan belgeleri 10 gün içinde ALICI hesabına iade eder. (NOT:Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkân sızlaşması olarak kabul edilmez ve satici ya iptal hakki vermez.)

4.6: Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının Satıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Sportive.com.tr'ye ödememesi halinde, ALICI’nin kendisine teslim edilmiş ve kullanilmamis olmasi kaydıyla ürünü 3 gün içinde Sportive.com.tr'ye göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. Aksi halde ALICI hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumlu olduğu gibi SATICI’ya ilgili ödemeyi derhal yapmayı kabul ve taahhüt eder.

4.7: Sözleşmenin onaylandığı tarihte var olmayan, ancak daha sonra meydana gelen ve sözleşmenin taraflarından bir ya da ikisinin sorumluluklarını yerine getirmesi engelleyen durumlar (Doğal Afet, Savaş, Terör, İthalat yasağı, Grev v.b gibi) mücbir sebep olacaktır.Sportive.com.tr mücbir sebepler nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI cayma hakkini kullanarak siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar kendisini borç altına sokan her türlü belge ile birlikte 10 gün içinde hesabına iade edilir. Ancak bu durumda ALICI’nin ayrıca bir tazminat hakkı yoktur. SATICI, ayrica haklı bir nedenle sözleşme konusu urunun tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde, ALICI’nin acik onayi ile ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edebilir

4.8: Sportive.com.tr Internet sitesinde satışını yaptığı ürünlerin özellikleri aynı olmak kaydıyla, ürün kodunu herhangi bir bilgi vermeksizin değiştirebilir. Bu sebepten doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir.

4.9: İş bu sözleşme ALICI’nin yukarıda yazili internet sitesinden ya da sair iletişim araçları ile bahsi geçen urunleri satın almak için onaylaması ile yürürlüğe girecek olup taraflarca yürürlülük tarihinin onaylama tarihi olacağı kabul edilmektedir. ALICI bu sözleşmeyi onaylaması durumunda sözleşmenin tüm şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE 5 - İADE HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Sportive.com.tr'ye faks veya e-posta ile yazılı olarak bildirimde bulunulması ve ürünün Madde 6 hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. (NOT: Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar cayma hakkinin kullanilmasina engel degildir.) Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün Sportive.com.tr'ye gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslınınSatıcıya iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 iş günü içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. (NOT: Cayma hakkinin kullanilmasi halinde; 10 gun içinde toplam bedeli aliciya hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüsünüz. Bu sebeple kargo bedelinin aliciya yüklenmesi hukuken korunmaz.)

Niteliği itibariyle iade/değişim yapılamayacak ürünler; kulak tıkaçları, sipariş üzerine özel üretilen formalar ve çoraplardır. Yüzücü malzemelerinde değişim/iade olabilmesi için ürünlerin havuz suyu, deniz suyu ile temas etmemiş olması gerekmektedir. Ürünlerin SATILABİLİRÖZELLİĞİ kaybetmemesine özen gösterilmelidir.

MADDE 6 - İADEŞARTLARI

6.1: GENEL İADEŞARTLARI

ALICI ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri iade etmekle yükümlüdür. İadeler mutlaka Orijinal kutusu ya da ambalajı içinde yapılmalıdır. Orijinal kutusu/ambalajı zarar görmüş ya da kargo etiketi/bandı yapıştırılmış ürünlerin iadesi kabul edilmez

6.2: AYAKKABI İADE / DEĞİŞİMŞARTLAR

IALICI ayakkabıyı temiz bir zeminde denemelidir. Ayakkabının üzerinde bulunan etiket vs. ürün tipi belirtici unsurlara zarar vermemelidir. Ayakkabının kutusunu yırtılmamalı, tahrip edilmemeli ve kargo etiketi ya da kargo bandı yapıştırmamalıdır.Değişim/iade yapılacak ayakkabının kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.

6.3:TEKSTİLİADE/ DEĞİŞİMÜRÜNLERİŞARTLARI

ALICI eşofman, t-shirt, sweat shirt, pantolon, mont vb. Tekstil ürünlerini dış ortamlarda denememiş olmalıdır. Ürünü kirletmemeli, makinede ya da elde yıkamamalı ve kuru temizleme yapmamalıdır. Ürününde makyaj ya da herhangi bir kozmetik malzemesi kalıntısı bulunmamalıdır

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümü için Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İş bu sözleşme 10 maddeden oluşup 3 sayfadan ibaret olarak taraflarca .../..../ 2019 tarihinde imzalanmıştır

TOKSOZ 

ALICI

EK MADDE – KİŞİSELVERİLERİNİZİNİŞLENMESİ

7.1: KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla ve koşullara işlene bileceğine ve aktarılabileceğine dair detaylı bilgilere Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.Aşağıda 7.2 maddesinde yer alan “AçıkRızaOnayınız” metni altında yer alan kutucuğu işaretlemekle söz konusu maddedeki hususlara açık rıza göstereceksiniz.

7.2: AÇIK RIZA ONAYINIZ

İnternet sitesinde bana sunulan Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım. Aralarında adım, soyadım, elektronik posta adresim, cep telefonu numaram , adres ve sipariş bilgilerimin yer aldığı bir kısım kişisel verimi Sportive mağazalarının sahibi Sportive Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş’ye (“Sportive”),

i.) ürünlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşterilere sadakat kart çerçevesinde çeşitli avantajlar sağlanması ve bunlara ilişkin bilgilendirmede bulunulması amacıyla,

(ii) ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşteri alışveriş alışkanlıkları ve eğilimleri analiz edilmesi ve müşterilere yönelik özelleştirilmiş teklif ve segmentasyon  sağlanması, satın alınan ürünler üzerinden müşteri segmentasyonu ve diğer müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) analizlerinin yapılması ve icrasının yönetimi amacıyla,

(iii )Kampanya, avantaj, reklam/iletişim/promosyon , yarışma, çekiliş ve diğer etkinlik süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda ticari elektronik ticari iletilerin (telefon, SMS, MMS, e-posta, arama veya diğer şekillerde) gönderiminin sağlanması amacıyla,

(iv) Site veya diğer 3. taraf ortamlarındaSPORTİVE ’ye ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam , arama , anket vs.) yapılması, müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmaları ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması amacıyla,

v.) Talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, çağrı merkezimiz üzerinden iletişime geçtiğiniz takdirde tarafınıza doğru hitap edebilmek, hizmet/işlem güvenliğini sağlayabilmek, tüm müşteri ilişkileri süreçlerini daha iyi yönetebilmek, takip edebilmek ve raporlayabilmek ile kalite standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılması amacıyla ,

vı) kişisel verilerimin SPORTIVE tarafından işlenmesini kabul ederim

Bu bilgilerimin, 6563 s. Elektronik Ticareti Düzenleme Kanunu ve 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Sportive tarafından işlenmesini, SPORTIVE in faaliyetleri ile ilgili işbirliği yapılan yurt içinde veya yurt dışında bulunan çözüm ortaklarına , hizmet sağlayıcılarına tedarikçilerine , satış, pazarlama ve yazılım hususlarında destek veren üçüncü kişiler (SMS ve e-posta gönderimi, CRM (Müşteriİlişkileri Yönetimi), reklam ve halkla ilişkiler ve bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) ile satış, pazarlama, müşteri ilişkileri, , hukuk, muhasebe ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ile, paylaşabileceğini ve/veya bu kişilere erişime açılabileceğini ,bu çerçevede kişisel verilerimin veri tabanları yurt içinde bulunan hizmet sağlayıcılarına ve/veya veri tabanları yurt dışında bulunan Microsoft Office Uygulamasına, bulut çözümlerine, yedekleme sistemlerine ve toplu elektronik ileti gönderim firmasına aktarılmasına, bu çerçevede kişisel verilerimin AydınlatmaMetninde ve yukarıda belirtildiği şekilde işlenmesine ve aktarılmasına açık rıza veriyorum.

Ürün Favorilerinize Eklendi

Ürün favoriler listenize eklendi, Favorilerim menüsünden görüntüleyebilirsiniz.